پاکت وسط دوز

این پاکت‌ها به خاطر ساختار لایه‌هایشان (که عموما OPP-CPP می‌باشند) امکان ضخامتی کم‌تر از سایر پاکت‌های آماده را به تولیدکننده می‌دهند و از این بابت مورد توجه می‌باشند. (ضخامت کمتر = تعداد پاکت بیشتر)

همچنین ساختار این نوع پاکت به دلیل رایج بودن آن برای محصولاتی مانند حبوبات، امکان چیدمانی ساده‌تر در محل‌های عرضه را می‌دهند.
ما این پاکت‌ها را به مشتریان محصولاتی مانند حبوبات و خشکبار تندمصرف پیشنهاد می‌کنیم.

این پاکت‌ها می‌توانند مشابه سایدگاست تولید شوند.